Kościół Zielonoświątkowy w Suwałkach
                                                                                               STRONA GŁÓWNA 
KONTAKT
Kościół Zielonoświątkowy w Suwałkach
Menu Info

INFO

Kościół Zielonoświątkowy
Zbór "Chrześcijańska Społeczność" w Suwałkach

ul. Kościuszki 44
16-400 Suwałki 
 
Nabożeństwo:

Niedziela, godz. 10:00

Spotkanie modlitewne:

Poniedziałek, godz. 18:00

Kościół Dla Ciebie Augustów
Nabożeństwo:
Niedziela, godz. 10:00,
ul. 3-go Maja 31/2A
16-300 Augustów

CEL Portal
Radio Chrześcijanin
Strona Główna »  Zaproszenie Biskupa Marka Kamińskiego do postu i modlitwy na początek roku 2016

Zaproszenie Biskupa Marka Kamińskiego do postu i modlitwy na początek roku 2016

Jak najlepiej rozpocząć Nowy Rok 2016? Odpowiedź jest oczywista!
Chrześcijanin, aby wyprosić u Boga łaskę i błogosławieństwo, powinien się przed Nim
ukorzyć w poście i modlitwie (Ezdr. 8,21).

Takie właśnie pragnienie rozpala moją duszę. Chciałbym zaprosić wszystkich
chrześcijan, abyśmy wspólnie rozpoczęli ten rok tygodniem modlitwy i postu. Ze
względu na układ świąt najlepiej będzie zrobić to w dniach 11-17 stycznia 2016. Nasza
jedność, pokorne serca, szukanie Boga i żarliwa modlitwa niech będą fundamentem
naszych poczynań. Zanim cokolwiek zrobimy, upewnijmy się, że Bóg będzie nas
błogosławił.

Szczegóły organizacyjne dotyczące postu i spotkań modlitewnych zostawiam
pastorom. Oni, znając lokalne uwarunkowania, najlepiej to zaplanują. Ja sam
poprzestanę na prośbie o odpowiednią organizację oraz na podaniu tematów modlitwy.

1. Poniedziałek 11 stycznia 2016 r. – Dzień Wdzięczności Bogu. I post, i
modlitwa niech będą poświęcone wyłącznie wdzięczności Bogu za
zbawienie, ochronę, błogosławieństwo i zaopatrzenie.
2. Wtorek 12 stycznia 2016 r. – Dzień Oczyszczenia Serc. Wyznajmy nasz
grzech i słabości. Prośmy Pana o zwycięstwo i przemianę naszych
czynów, słów, motywacji oraz o uzdrowienie wszystkich relacji.
3. Środa 13 stycznia 2016 r. – Post i Modlitwa o Rodziny, w szczególności
zaś o zbawienie naszych domów, ochronę, harmonię, miłość, pokój i
zaopatrzenie. Módlmy się o młode pokolenie, aby znało Pana i z serca
mu służyło.
4. Czwartek 14 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Lokalny Zbór. Prośmy Pana
o rozwój, o służby, pastorostwo oraz o duchowe przebudzenie.
5. Piątek 15 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Nasze Miasto/Gminę. Niech
nasze miasta i wsie będą błogosławione, a my prośmy o władze i każdą
dziedzinę życia lokalnej społeczności.
6. Sobota 16 stycznia 2016 r. - Modlitwa o Polskę. Módlmy się o władze
naszego kraju, o pokój, gospodarkę, a przede wszystkim o duchowe
przebudzenie.
7. Niedziela 17 stycznia 2016 r. – Modlitwa o Kościół Zielonoświątkowy
w Polsce.

Joela 1,15-17
Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! Zgromadźcie
lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech
oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! Niech kapłani, słudzy
Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem,
Panie …

Niech błogosławi nas wszystkich łaskawy Bóg

bp Marek Kamiński Strona Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór "Chrześcijańska Społeczność" w Suwałkach
© 2012-2016 KZ Suwałki

  Strony internetowe ONAVI